1 2 3 4

LB PRO - PREGLED

Informacioni sistem PVP Gold

Vaše poslovanje. Detalji.

U procesu projektovanja poseban akcenat stavili smo na inovativna rešenja koja imaju za cilj lakši i brži rad i obezbeđuju preciznu i pravovremenu informaciju.
PVP Gold projektovan da odgovori vašim potrebama bez obzira na delatnost kojom se bavite. Glavne karakteristike PVP Gold su jednostavnost instaliranja i upotrebe, prilagodljivost potrebama korisnika, visok kvalitet realizacije. Upravljajte svojim poslovanjem.

Licencirano je legalno

Licencirani Windows 7

Vaš računar, pojednostavljen.

Windows 7 je jednostavan, brz i atraktivan. Bolji načini za pronalaženje datoteka i upravljanje njima, kao što su liste za prelazak i unapređeni pregledi trake zadataka, pomažu vam da brže obavite svakodnevne zadatke. Windows 7 je dizajniran za brže i pouzdanije performanse, da bi računar mogao da radi onako kao vi želite. Sa podrškom za 64-bitne računare, možete iskoristiti sve prednosti najnovijih LB računara. Licencirano je legalno.

Licencirani Kaspersky antivirus

Antivirus se kaže "Kaspersky"

Antivirusna zastita za radne stanice, laptop računare, smart uređaje I slično. Novo antivirusno jezgro optimalno koristi sistemske resurse, poboljšana je proaktivna zastita protiv novih zlonamernih programa. Online skeniranje E-pošte i internet saobraćaja. Firewall zaštita za sve mreže uključujući i bežične. Zaštita od neželjene E-pošte kao i phishing napada. Podrška za 64-bitne platforme. Antibiotik za ozeble računare.

The phone with added zip

Internet usluga

Internet je svet

Nova generacija LB-WiFi bežične pristupne mreže, koristi najsavremenija dostignuća u bežičnoj i IP tehnologiji, koje su pogodne za prenos velikih količina podataka. Na mestima gde postoje tehnički uslovi, a trenutno nisu pokriveni našim signalom moguće je u roku od 24h instalirati opremu, dopremiti signal i kompletnu uslugu. U vezi sa svima.

Povezivanje izdvojenih lokacija

Vaša intimna kompanijska veza

Izgradnja i konfigurisanje bežične mreže omogućava uspostavljanje računarske mreže na širem geografskom području. Udaljene lokacije su povezane u jedinstvenu mrežu bez posredovanja drugih mreža što uprošćeno znači da se razmena podataka između dva računara koji se nalaze u istoj prostoriji odvija na isti način kao i razmena podataka između udaljenih računara. Vaš magacin i kancelarija bliže nego ikada.

The phone with added zip

Lokalno umrežavanje

Korporativna kultura komunikacije

Lokalna mreža organizacije je alat za komunikaciju između zaposlenih. Efikasno upravljanje komunikacijom podrazumeva da zaposleni raspolažu sa onoliko podataka koliko im je potrebno. Ne manje, ne više. Dovođenje u red lokalne komunikacije podrazumeva da se podaci tako organizuju da budu laki za pronalaženje i upotrebu. Podatke raspoređujemo na taj način da ih svaki zaposleni može pronaći i vratiti na isto mesto. Ključna reč je "svaki". Da bi imali vremena.

Video nadzor

Šta se dešava?

Video nadzor može da unapredi sigurnost robe i lica. Može da poveća produktivnost. Ili jednostavno želite da znate šta se dešava. Nadgledate svoj biznis od kuće, iz restorana, sa Mauricijusa. Preko bilo kog računara povezanog na internet. Ako nisam video, možda se nije dogodilo.

The phone with added zip

Računari i dodatna oprema

Pouzdanost, brzina, tišina

Poslovni računar obezbeđuje produktivan rad. Štedi vreme i novac. Mladi konsultant možda nije oduševljen performansama, ali finansijer jeste cenom. Kancelarijske aplikacije i informacioni sistem preduzeća rade fantastično. Pasijans radi odlično. I ne čuje se. Čime prodavac garantuje da će oprema ispuniti očekivanja? Održavamo ono što prodajemo.