1 2 3 4

TEHNIČKI PODACI • Informacioni sistem PVP Gold je zasnovan na troslojnoj arhitekturi. Oslanja se na Firebird relacioni sistem za upravljanje bazom podataka. Firebird je licenciran pod IBPL I IDPL licencama I sme se dalje distibuirati u komercijalnim aplikacijama. Firebird je royalty free tako da nema skrivenih troškova godišnje licence baze podataka.

  PVP Gold je mrežno orijentisan I događajima pokrenut softver. Ove osobine omogućavaju da server i klijentski računar budu distribuirani u prostoru ukoliko oba računara imaju izlaz na internet i da se o svakoj promeni u bazi podataka automatki obaveste svi klijenti u mreži.

  Pored prostorne distribuiranosti PVP Gold ima mogućnost vremenske distribuiranosti, odnosno rad u offline režimu. U praksi to znači da udaljeni kljijenti mogu neometano da rade i periodično usklađuju svoje stanje sa stanjem servera. Usklađivanje zavisi od prirode i obima poslovanja i može biti u razmacima od nekoliko sati do nekoliko dana.
 • tekst
 • asd

  asd

  asd

  asd

  asd

  asd

  asd

  asd

 • tekst
 • tekst